Category Archives: Luật BHXH, BHYT, BHTN

Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đất Đai Quy Định Mới Về Giá Đất & Bồi Thường, Hỗ Trợ, Tái Định Cư Khi Nhà Nước Thu Hồi Đất

Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đất Đai Quy Định Mới Về Giá Đất & Bồi Thường, Hỗ Trợ, Tái Định Cư Khi Nhà Nước Thu Hồi Đất

Mã sách: hướng dẫn luật đất đai
Tác giả Thùy Linh – Việt Trinh
Nhà xuất bản: Lao động Xã hội
Năm xuất bản Tháng 6 năm 2014
Số trang 430.00
Giá bìa: 335,000 VNĐ
Giá bán 335,000 VNĐ