Sách Luật Phòng Chống Ma Túy – Công Tác Tuyên Truyền Pháp Luật Về Phòng Chống Ma Túy Và Tệ Nạn Xã Hội Trong Tình Hình Mới

Sách Luật Phòng Chống Ma Túy – Công Tác Tuyên Truyền Pháp Luật Về Phòng Chống Ma Túy Và Tệ Nạn Xã Hội Trong Tình Hình Mới

Giá bìa: 450.000₫

Giá bán: 365.000₫

Nhà xuất bản Thông Tin Và Truyền Thông phối hợp với Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế trân trọng giới thiệu đến quý đọc giả và các Cơ quan, đơn vị trên cả nước cuốn sách: Luật Phòng Chống Ma Túy – Công Tác Tuyên Truyền Pháp Luật Về Phòng Chống Ma Túy Và Tệ Nạn Xã Hội Trong Tình Hình Mới. 

Hiện nay, tệ nạn xã hội đang trở thành vấn nạn, cần được xã hội quan tâm và tìm biện pháp khắc phục. Với sự phát triển của đời sống, tệ nạn xã hội ngày càng phổ biến với mức độ nghiêm trọng hơn. Tình trạng tệ nạn xã hội ở nước ta rất phổ biến, khá phức tạp và khó khống chế. Nó ảnh hưởng đến tư tưởng, đạo đức lối sống, tâm lý, hành vi của một bộ phận nhân dân, đặc biệt là thanh thiếu niên. Sự phổ biến của tệ nạn xã hội cũng khiến đạo đức và văn hóa lành mạnh bị đe dọa nghiêm trọng, có nguy cơ dẫn tới khủng hoảng tinh thần, mất phương hướng lựa chọn các giá trị sống và làm mất niềm tin của một bộ phận công chúng. Có rất nhiều tệ nạn xã hội đã và đang gây tác hại không nhỏ cho cuộc sống của chúng ta. Trong đó, tệ nạn xã hội nghiện ma tuý độc hại và nguy hiểm đang gây khủng hoảng ở nước ta. Theo đánh giá của các cơ quan chức năng, tình trạng người nghiện ma túy hiện ngày càng tăng, có xu hướng trẻ hóa và tỷ lệ tái nghiện cao. Công tác quản lý cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy vẫn gặp nhiều khó khăn, cần có giải pháp tháo gỡ. 
Nhằm giúp bạn đọc và những người làm công tác quản lý nắm bắt các quy định của Nhà nước về ma túy, quản lý cai nghiện và quản lý sau cai nghiện, phòng chống tệ nạn xã hội, Thạc sĩ Nguyễn Danh Khoa công tác tại Viện Khoa học an toàn Việt Nam đã biên soạn cuốn sách:
Luật Phòng Chống Ma Túy – Công Tác Tuyên Truyền Pháp Luật Về Phòng Chống Ma Túy Và Tệ Nạn Xã Hội Trong Tình Hình Mới

Sách Luật Phòng Chống Ma Túy – Công Tác Tuyên Truyền Pháp Luật Về Phòng Chống Ma Túy Và Tệ Nạn Xã Hội Trong Tình Hình Mới

Nội dung cuốn sách gồm những phần chính như sau:
Phần thứ nhất. Luật Phòng, chống ma túy và văn bản hướng dẫn thi hành 
Phần thứ hai. Công tác tuyên truyền pháp luật về phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội trong tình hình mới 
Phần thứ ba. Chương trình phòng, chống ma túy và Kế hoạch triển khai thực hiện trong các cơ quan, ban ngành 
Phần thứ tư. Chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện, công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy 
Phần thứ năm. Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống ma tuý và tệ nạn xã hội Xin trân trọng giới thiệu!

Sách dày hơn 500 trang, khổ 19x27cm, Giá bìa: 450,000đ. In và nộp lưu chiểu quý II/2024   

  ;   Email: sachquangtrung@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *