kỹ năng nghiên cứu hồ sơ vụ án hình sự

kỹ năng nghiên cứu hồ sơ vụ án hình sự

KỸ NĂNG NGHIÊN CỨU

HỒ SƠ VỤ ÁN HÌNH SỰ

VÀ CHỈ DẪN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ

nhằm giúp bạn đọc nói chung, những người làm công tác xét xử nói riêng, nâng cao được kỹ năng nghiên cứu hồ sơ vụ án hình sự.  Nhà xuất bản Văn hóa – Thông tin cho xuất bản quyển Sách kỹ năng nghiên cứu hồ sơ vụ án hình sự và chỉ dẫn áp dụng pháp luật ố tụng dân sự dành cho thẩm phán, thẩm tra viên, hội thẩm, kiểm sát viện, luật sư và các học viên tư pháp

kỹ năng nghiên cứu hồ sơ vụ án hình sự

Ảnh bìa cuốn sách kỹ năng nghiên cứu hồ sơ vụ án hình sự

Nội dung cuốn sách kỹ năng nghiên cứu hồ sơ vụ án hình sự gồm các mục sau:

– Phần 1: Kỹ năng nghiên cứu hồ sơ vụ án hình sự và chỉ dẫn áp dụng pháp luật tố tụng hình sự

– Phần 2: Các văn bản pháp luật về tố tụng hình sự

– Phần 3: Xét xử sơ thẩm

– Phần 4: Xét xử phúc thẩm

– Phần 5: Thi hành bản án và quyết định của tòa án

– Phần 6: Xét lại bản án và quyết định đã có hiệu lực pháp luật

– Phần 7: thủ tục đặc biệt

– Phần 8: Hợp tác quốc tế

Mời quý vị và các ban tham khảo thêm cuốn sách BÌNH LUẬN KHOA HỌC BỘ LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM

Bộ sách bình luận khoa học bộ luật hình sự có 2 tập:

Tập 1 bình luận khoa học bộ luật hình sự: Giá bán là 390.000 đồng

Tập 2 bình luận khoa học bộ luật hình sự: Giá bán là 350.000 đồng

bình luận khoa học bộ luật hình sự sửa đổi bổ sung mới nhất

Nội dung chính của bộ sách bình luận khoa học bộ luật hình sự sửa đổi bổ sung mới nhất hiện nay gồm có:

– Điều khoản cơ bản
– Hiệu lực bộ luật hình sự
– Tội Phạm
– Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, miễn trách nhiệm hình sự
– Hình phạt
– Các biện pháp tư pháp
– Thời hiệu thi hành bản án, miễn chấp hành hình phạt, giảm thờ hạn chấp nhận thi hành án
– Xóa án tích
– Các tội phạm sở hữu
– Những quy định đối với người chưa thành niên phạm tội
– Các tội xâm phạm an ninh quốc gia
– Các tội xâm phạm tính mạng sức khỏa, danh dư, nhân phẩm của con người
– các tội xâm phạm quyền tự do dân chủ của công dân
– các tội xâm phạm sở hữu
– các tội xâm phạm chế độ hôn nhân gia đình
– các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế
– các tội phạm về môi trường
– các tội phạm về ma túy
– các tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công công
– các tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính
– các tội phạm về chức vụ
– các tội xâm phạm hoạt động tư pháp
– các tội xâm phạm nghĩa vụ trách nhiệm quân nhân
– các tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh

TRUNG TÂM SÁCH Y DƯỢC – BÁN SÁCH TOÀN QUỐC
GIAO SÁCH SAU 30 PHÚT ĐẶT HÀNG TẠI HÀ NỘI VÀ TP.HCM
Vui lòng liên hệ: 0973 466 809 – 0964 604 626

nguồn: biểu thuế xuất nhập khẩu
(MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TẬN NƠI TẤT CẢ CÁC ĐƠN HÀNG)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *