bình luận khoa học luật tố tụng hành chính mới nhất

bình luận khoa học luật tố tụng hành chính mới nhất

bình luận khoa học luật tố tụng hành chính mới nhất

Nhằm đáp ứng nhu cầu của độc giả trong việc nghiên cứu tìm hiểu nội dung toàn bộ các điều luật hiện hành của đạo luật này, qua đó, thấy rõ hơn chủ trương, chính sách của Nhà nước ta đốì với việc giải quyết các tranh chấp hành chính theo yêu cầu phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta trong giai đoạn hiện nay và yêu cầu hội nhập quốc tế,

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn Bình luận khoa học Luật tố tụng hành chính mới nhất
Cuốn sách do TS. Nguyễn Đức Mai biên soạn trên cơ sở các quy định của Luật tố tụng hành chính kết hợp với việc cập nhật các’văn bản mới được ban hành của cơ quan có thẩm quyền hưóng dẫn áp dụng các quy định của Luật tố tụng hành chính và sự tổng hợp kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực tư pháp, tác giả đã phân tích và bình luận chi tiết, cụ thể nội dung các quy định của Luật tố tụng hành chính hiện hành.

bình luận khoa học luật tố tụng hành chính mới nhất

Ảnh bìa cuốn sách bình luận khoa học luật tố tụng hành chính mới nhất

Mời quý vị xem thêm cuốn sách

Bộ sách bình luận khoa học bộ luật hình sự sửa đổi bổ sung có 2 tập:

Tập 1 bình luận khoa học bộ luật hình sự: Giá bán là 390.000 đồng

Tập 2 bình luận khoa học bộ luật hình sự: Giá bán là 350.000 đồng

bình luận khoa học bộ luật hình sự sửa đổi bổ sung mới nhất

Nội dung chính của bộ sách bình luận khoa học bộ luật hình sự sửa đổi bổ sung mới nhất hiện nay gồm có:

– Điều khoản cơ bản
– Hiệu lực bộ luật hình sự
– Tội Phạm
– Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, miễn trách nhiệm hình sự
– Hình phạt
– Các biện pháp tư pháp
– Thời hiệu thi hành bản án, miễn chấp hành hình phạt, giảm thờ hạn chấp nhận thi hành án
– Xóa án tích
– Các tội phạm sở hữu
– Những quy định đối với người chưa thành niên phạm tội
– Các tội xâm phạm an ninh quốc gia
– Các tội xâm phạm tính mạng sức khỏa, danh dư, nhân phẩm của con người
– các tội xâm phạm quyền tự do dân chủ của công dân
– các tội xâm phạm sở hữu
– các tội xâm phạm chế độ hôn nhân gia đình
– các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế
– các tội phạm về môi trường
– các tội phạm về ma túy
– các tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công công
– các tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính
– các tội phạm về chức vụ
– các tội xâm phạm hoạt động tư pháp
– các tội xâm phạm nghĩa vụ trách nhiệm quân nhân
– các tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh

– Bộ luật hình sự và các văn bản hướng dẫn thực hiện

TRUNG TÂM SÁCH Y DƯỢC – BÁN SÁCH TOÀN QUỐC
GIAO SÁCH SAU 30 PHÚT ĐẶT HÀNG TẠI HÀ NỘI VÀ TP.HCM
Vui lòng liên hệ: 0973 466 809 – 0964 604 626

nguồn: biểu thuế xuất nhập khẩu
(MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TẬN NƠI TẤT CẢ CÁC ĐƠN HÀNG)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *