bình luận khoa học bộ luật tố tụng hình sự sửa đổi bổ sung mới nhất

bình luận khoa học bộ luật tố tụng hình sự sửa đổi bổ sung mới nhất

BÌNH LUẬN KHOA HỌC BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ SỬA ĐỔI BỔ SUNG

Giáo sư tiến sỹ Võ Khánh Vinh

 

Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 được Quốc hội khoá XI thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2004. Đây là Bộ luật lớn trong hệ thống pháp luật của nước ta – Bộ luật tố tụng hình sự của đất nước trong giai đoạn xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân. Là căn cứ pháp lý quan trọng nhất quy định trình tự, thủ tục khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ giữa các cơ quan tiến hành tố tụng; nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của những người tiến hành tố tụng; quyền và nghĩa vụ của những người tham gia tố tụng, của các cơ quan, tổ chức và công dân; hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự, nhằm chủ dộng phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, phát hiện chính xác, nhanh chóng và xử lý công minh, kịp thời mọi hành vi phạm tội, không để lọt tội phạm, không làm oan người vô tội. Đây cũng là một bước phát triển mới cao hơn về tư tưởng và kỹ thuật lập pháp trong lĩnh vực tô tụng hình sự ở nước ta.

bình luận khoa học bộ luật tố tụng hình sự sửa đổi bổ sung mới nhất

Ảnh bìa cuốn sách bình luận khoa học bộ luật tố tụng hình sự sửa đổi bổ sung

Xây dựng và ban hành được một Bộ luật lớn, quan trọng như Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 là một việc khó, nhưng để đảm bảo cho những quy định của Bộ luật đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả điều chỉnh thì còn khỏ khăn hơn nhiều. Bởi vì, xây dựng pháp luật và bảo đảm việc tuân thủ pháp luật là hai mặt của một vấn đề, là một trong những nội dung cơ bán của việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chã nghĩa Việt Nam. Với mục tiêu phục vụ cho việc tuyên truyền, giáo dục, phổ biến rộng rãi các quy định của Bộ luật tỏ’ tụng hình sự; cung cấp tài liệu tham khảo cho các Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán nói riêng và cán bộ làm việc tại các cơ quan bão vệ pháp luật nói chung; đồng thời phục vụ trực tiếp cho những người tham gia tố tụng và mọi công dân có nhu cầu nghiên cứu, tìm hiểu để bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình Nhà xuất bản Tư pháp xuất bản cuốn: “Bình luận khoa học Bộ luật tô tụng hình sự” do GS.TS. Võ Khánh Vinh, Phó Chủ tịch Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, kiêm Giám đốc Học viện Khoa học Xã hội ỉàm chủ biên và nhóm các tác giả bao gồm Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sỹ luật học đã có nhiều năm làm công tác nghiên cứu, giảng dạy và hoạt dộng thực tiễn trong các cơ quan bảo vệ pháp luật tham gia biên soạn.
Trên cơ sở lý luận chính thống, các tác già đã dựa vào những quy định trong Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 để bình luận vê nội dung của từng điều luật. Điều đặc biệt hơn, đó là phần bình luận những điều luật mới được bổ sung trong Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 so với Bộ luật tố tụng hình sự năm 1988.
Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách bình luận khoa học bộ luật tố tụng hình sự sữa đổi bổ sung tới bạn đọc.
 

TRUNG TÂM SÁCH Y DƯỢC – BÁN SÁCH TOÀN QUỐC
GIAO SÁCH SAU 30 PHÚT ĐẶT HÀNG TẠI HÀ NỘI VÀ TP.HCM
Vui lòng liên hệ: 0973 466 809 – 0964 604 626

nguồn: biểu thuế xuất nhập khẩu
(MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TẬN NƠI TẤT CẢ CÁC ĐƠN HÀNG)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *