bình luận khoa học bộ luật hình sự sửa đổi bổ sung mới nhất

bình luận khoa học bộ luật hình sự sửa đổi bổ sung mới nhất

bình luận khoa học bộ luật hình sự sửa đổi bổ sung mới nhất hiện nay

Xuất bản quý 4 năm 2014
Tác giả: tiến sỹ Trần Minh Hưởng

Bộ sách bình luận khoa học bộ luật hình sự sửa đổi bổ sung mới nhất được phát hành Với mục tiêu giải thích làm sáng tỏ các quy định của pháp luật hình sự, nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật hình sự trong thực tiễn, góp phần tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao ý thức pháp luật của mọi công dân, PGS,TS. Trần Minh Hưởng cùng với tập thể tác giả là các tiến sĩ, thạc sỹ, các giảng viên Học viện Cảnh sát nhân dân và các đơn vị thực tiễn đã biên soạn cuốn sách “Bình luận khoa học Bộ luật Hình sự sửa đổi bổ sung”. Cuốn sách bình luận khoa học bộ luật hình sự sửa đổi bổ sung mới nhất là tài liệu bổ ích, thiết thực cho các cán bộ tư pháp hình sự, cán bộ làm công tác trên lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm, cán bộ nghiên cứu, sinh viên đang theo học ngành luật và những người quan tâm tìm hiểu về Bộ luật Hình sự và những văn bản hướng dẫn thi hành Bộ Luật Hình sự. Cuốn sách được biên soạn trên cơ sở khoa học pháp lý hình sự, các quy định của Bộ luật Hình sự năm 1999, Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự được Quốc hội năm 2009, Nghị quyết số 33/2009/QH12 của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật Hình sự, các văn bản pháp luật liên quan như Luật Thi hành án hình sự, pháp luật về giám định tư pháp và các văn bản pháp luật về tư pháp hình sự đã được ban hành đang có hiệu lực.

Bộ sách bình luận khoa học bộ luật hình sự sửa đổi bổ sung có 2 tập:

Tập 1 bình luận khoa học bộ luật hình sự: Giá bán là 390.000 đồng

Tập 2 bình luận khoa học bộ luật hình sự: Giá bán là 350.000 đồng

bình luận khoa học bộ luật hình sự sửa đổi bổ sung mới nhất

Nội dung chính của bộ sách bình luận khoa học bộ luật hình sự sửa đổi bổ sung mới nhất hiện nay gồm có:

– Điều khoản cơ bản
– Hiệu lực bộ luật hình sự
– Tội Phạm
– Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, miễn trách nhiệm hình sự
– Hình phạt
– Các biện pháp tư pháp
– Thời hiệu thi hành bản án, miễn chấp hành hình phạt, giảm thờ hạn chấp nhận thi hành án
– Xóa án tích
– Các tội phạm sở hữu
– Những quy định đối với người chưa thành niên phạm tội
– Các tội xâm phạm an ninh quốc gia
– Các tội xâm phạm tính mạng sức khỏa, danh dư, nhân phẩm của con người
– các tội xâm phạm quyền tự do dân chủ của công dân
– các tội xâm phạm sở hữu
– các tội xâm phạm chế độ hôn nhân gia đình
– các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế
– các tội phạm về môi trường
– các tội phạm về ma túy
– các tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công công
– các tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính
– các tội phạm về chức vụ
– các tội xâm phạm hoạt động tư pháp
– các tội xâm phạm nghĩa vụ trách nhiệm quân nhân
– các tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh

– Bộ luật hình sự và các văn bản hướng dẫn thực hiện ……….

Khoa học pháp lý hình sự rất phức tạp, vì vậy chắc chắn là quá trình biên tập sẽ không tránh khỏi những hạn chế nhất định. Chúng tôi rất trân trọng và mong muốn nhận được ý kiến đóng góp chân thành, quý báu của các nhà khoa học, cán bộ thực tiễn và bạn đọc để cuốn sách bình luận khoa học bộ luật hình sự sửa đổi bổ sung (blkh bộ luật hs) được hoàn thiện hơn.

TRUNG TÂM SÁCH Y DƯỢC – BÁN SÁCH TOÀN QUỐC
GIAO SÁCH SAU 30 PHÚT ĐẶT HÀNG TẠI HÀ NỘI VÀ TP.HCM
Vui lòng liên hệ: 0973 466 809 – 0964 604 626

nguồn: biểu thuế xuất nhập khẩu
(MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TẬN NƠI TẤT CẢ CÁC ĐƠN HÀNG)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *