• TP Hồ Chí Minh
  0963 948 145 Hỗ trợ
 • Hà Nội
  0946 538 588 Hỗ trợ
 • Bán hàng toàn quốc
  04.62.533.459 Hỗ trợ

Sách

 • Sách Luật đầu tư công (Có hiệu lực này 01/01/2015)
 • Giới thiệu nội dung

  Ngày xuất bản: 2014
  Luật này quy định việc quản lý và sử dụng vốn đầu tư công; quản lý nhà nước về đầu tư công; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư công. Luật này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động đầu tư công, quản lý và sử dụng vốn đầu tư công trên lãnh thổ Việt Nam và tại nước ngoài.

  Mời bạn đón đọc!

 • Bộ luật tố tụng hình sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 • Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10; Bộ luật này quy định trình tự, thủ tục tiến hành các hoạt động khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự

 • Luật phòng chống ma túy (đã được sửa đổi và bổ sung năm 2008)
 • nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ ba đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma túy. Nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và thực thi các quy định mới của pháp luật về phòng, chống ma túy, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn Luật phòng, chống ma túy năm 2000 (Sửa đổi, bổ sung năm 2008).
  Luật này quy định về phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh chống tệ nạn ma túy; kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy; trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức trong phòng, chống ma túy.
  Để giúp bạn đọc có thể tham khảo toàn bộ các quy định của Luật phòng, chống ma túy từ khi ban hành cho đến nay, cuốn sách giới thiệu toàn văn Luật phòng, chống ma túy năm 2000; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma túy năm 2008 và Luật phòng, chống ma túy năm 2000 (được sửa đổi, bổ sung năm 2008) được “nhất thể hóa” từ Luật phòng, chống ma túy năm 2000 và những phần đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma túy năm 2008

 • Luật bảo vệ chăm sóc & giáo dục trẻ em
 • CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 25/2004/QH11 NGÀY 15 THÁNG 6 NĂM 2004 VỀ BẢO VỆ, CHĂM SÓC VÀ GIÁO DỤC TRẺ EM
  Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;
  Luật này quy định về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em

 • Luật phá sản
 • Căn cứ vào Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10
  Luật này quy định về phá sản đối với doanh nghiệp hợp tác xã

 • Luật thi hành án dân sự
 • Luật này quy định nguyên tắc, trình tự, thủ tục, tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan có thẩm quyền trong thi hành bản án, quyết định về hình phạt tù, tử hình, cảnh cáo, cải tạo không giam giữ, cấm cư trú, quản chế, trục xuất, tước một số quyền công dân, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định, án treo, biện pháp tư pháp; quyền, nghĩa vụ của người chấp hành án hình sự, biện pháp tư pháp; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong thi hành án hình sự, biện pháp tư pháp.

 • Luật thi hành án hình sự (có hiệu lực thừ ngày 07/07/2011)
 • Chương V: Thi hành án treo, án phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ
  Chương VI: Thi hành án phạt cấm cư trú, quản chế
  Chương VII: Thi hành án phạt trục xuất
  Chương VIII: Thi hành án phạt tước một số quyền công dân
  Chương IX: Thi hành án phạt cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định
  Chương X: Thi hành biện pháp tư pháp
  Chương XII: Bảo đảm điều kiện cho hoạt động thi hành án hình sự
  Chương XIII: Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thi hành án hình sự
  Chương XIV: Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan Nhà nước trong quản lý công tác thi hành án hình sự
  Chương XV: Điều khoản thi hành

 • Hợp đồng điện tử theo pháp luật Việt Nam
 • Từ năm 2005 đến nay, Việt Nam đã có nhiều nỗ lực trong việc tạo dựng một nền tảng pháp lý cho việc giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử, bắt đầu bằng việc ban hành Luật Giao dịch điện tử và các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành sau đó. Trong việc thực hiện pháp luật về hợp đồng điện tử những năm vừa qua đã bộc lộ những hạn chế, bất cập cần khắc phục. Đây là vấn đề mới, lại luôn có sự thay đổi và phát triển nhanh do tác động của yếu tố công nghệ, nên có nhiều vấn đề pháp lý đang và sẽ tiếp tục phát sinh tác động tới mô hình pháp luật điều chỉnh việc giao kết hợp đồng điện tử, đòi hỏi chúng ta cần tiếp tục nghiên cứu để ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung nhiều văn bản quy phạm pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả điều chỉnh pháp luật, từ đó thúc đẩy việc giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử

 • Luật tổ chức quốc hội toàn án nhân dân kiểm soát
 • Luật này quy định về tổ chức và hoạt động của Quốc hội; Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội, về nhiệm vụ, quyền hạn của các đại biểu Quốc hội…
  Cuốn sách gồm 3 phần:
  Luật tổ chức quốc hội
  Luật tổ chức tòa án nhân dân
  Luật về tổ chức viện kiểm sát nhân dân

   

 • Luật hành chính
 • Trước khi tiếp cận quản lý hành chính nhà nước, cần thống nhất quan niệm về quản lý. Trong khoa học có nhiều quan niệm khác nhau về quản lý, có quan niệm cho rằng quản lý là hành chính, là cai trị, quan niệm khác – quản lý là điều hành, điều khiển, chỉ huy. Các cách giải thích này không có gì khác nhau lớn về nội dung.
  Khoa học và thực tiễn cuộc sống đã chứng minh rằng quản lý cần được hiểu từ hai góc độ: chính trị – xã hội và hành động thiết thực. Hai góc độ hay cách nhìn này đều có cơ sở khoa học và thực tiễn. Từ góc độ chính trị – xã hội thì quản lý là sự kết hợp giữa tri thức với lao động. Từ khía cạnh hoạt động thực tiễn thì quản lý là quá trình tổ chức, tác động làm thay đổi các quá trình tự nhiên, xã hội bằng các công cụ phương thức khác nhau.
  Cuốn sách “Luật hành chính Việt Nam” được biên soạn nhằm giúp việc học tập, nghiên cứu của sinh viên, học viên trang bị những hiểu biết về pháp luật thực định, các tác giả quan tâm đáng kể tới tính lý luận, khoa học, tính thời sự của khoa học Luật hành chính.
  Cuốn sách gồm các phần: Phần 1: Quản lý hành chính nhà nước và luật hành chính. Phần 2: Chủ thể của luật hành chính Việt Nam. Phần 3: Hình thức và phương pháp quản lý của cơ quan hành chính nhà nước. Phần 4: Kiểm soát đối với hoạt động hành chính nhà nước

 • Luật giáo dục (đã được sửa đổi và bổ xung năm 2009)
 • Căn cứ điều 103 và điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa 10, kỳ họp thứ 10
  Căn cứ điều 91 của luật tổ chức Quốc hội
  Căn cứ vào điều 57 của Luật ban hành quy phạm pháp luật

bản quyền thuộc về:

NHÀ SÁCH TÀI CHÍNH:191/20 Lạc Long Quân, Cầu Giấy, Hà Nội

CN NHÀ SÁCH TÀI CHÍNH TẠI TP. HCM: Số 124 KP 9, P. Tân Tạo, Q. Bình Tân, TP HCM

error: Content is protected !!