• TP Hồ Chí Minh
  0963 948 145 Hỗ trợ
 • Hà Nội
  0946 538 588 Hỗ trợ
 • Bán hàng toàn quốc
  04.62.533.459 Hỗ trợ

ma túy

 • Luật phòng chống ma túy (đã được sửa đổi và bổ sung năm 2008)
 • nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ ba đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma túy. Nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và thực thi các quy định mới của pháp luật về phòng, chống ma túy, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn Luật phòng, chống ma túy năm 2000 (Sửa đổi, bổ sung năm 2008).
  Luật này quy định về phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh chống tệ nạn ma túy; kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy; trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức trong phòng, chống ma túy.
  Để giúp bạn đọc có thể tham khảo toàn bộ các quy định của Luật phòng, chống ma túy từ khi ban hành cho đến nay, cuốn sách giới thiệu toàn văn Luật phòng, chống ma túy năm 2000; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma túy năm 2008 và Luật phòng, chống ma túy năm 2000 (được sửa đổi, bổ sung năm 2008) được “nhất thể hóa” từ Luật phòng, chống ma túy năm 2000 và những phần đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma túy năm 2008

bản quyền thuộc về:

NHÀ SÁCH TÀI CHÍNH:191/20 Lạc Long Quân, Cầu Giấy, Hà Nội

CN NHÀ SÁCH TÀI CHÍNH TẠI TP. HCM: Số 124 KP 9, P. Tân Tạo, Q. Bình Tân, TP HCM

error: Content is protected !!