DANH MỤC SÁCH
TƯ VẤN BÁN SÁCH


Hà Nội
0946 538 588


Sài Gòn
0963 948 145


Bán hàng toàn quốc

04.62.533.459

tuyển tập các mẫu diễn văn khai mạc bế mạc hội nghị năm 2013

nhà sách pháp luật sẽ cung cấp cho quý khách các mẫu diễn văn, diễn thuyết khai mạc bế mạc hội nghị mới nhất

Hiển thị: Danh sách / Bảng
Liệt kê:
Sắp xếp:
sách tuyển chọn các mẫu diễn văn khai mạc bế mạc hội nghị năm 2013, mới nhất
 SÁCH TUYỂN CHỌN CÁC MẪU DIỄN VĂN KHAI MẠC BẾ MẠC HỘI NGHỊ NĂM 2013, MỚI NHẤT 1. Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính 2. Mẫu soạn thảo một số văn bản hành chính  trong các cơ quan, tổ chức 3. Các mẫu văn bản thường dùng trong tổ chức đoàn thể 4. Các mẫu văn bản dùng cho cán bộ công chức,  viên chức, người lao động 5. Các mẫu diễn văn khai mạc, bế mạc, chào mừng, các mẫu thư thường d..
325,000 đ
: 325,000 đ
Kinh doanh