DANH MỤC SÁCH
TƯ VẤN BÁN SÁCH


Hà Nội
0946 538 588


Sài Gòn
0963 948 145


Bán hàng toàn quốc

04.62.533.459

Các mẫu hợp đồng kinh tế, lao động

Hiển thị: Danh sách / Bảng
Liệt kê:
Sắp xếp:
hướng dẫn kỹ thuật soạn thảo và ký kế hợp đồng kinh kế
KỸ THUẬT SOẠN THẢO & KÝ KẾT HỢP ĐỒNG TUYỂN TẬP: 320 MẪU HỢP ĐỒNG KINH TẾ, THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ MỚI NHẤT DÙNG TRONG DOANH NGHIỆP hướng dẫn kỹ thuật soạn thảo và ký kế hợp đồng kinh kế - Phần thứ nhất. Kỹ thuật soạn thảo và ký kết hợp đồng. -Phần thứ hai. Mẫu hợp đồng đấu thầu, khảo sát, thi công xây dựng -Phần thứ ba. Mẫu hợp đồng chuyển quyền sở hữu:  mua bán, tặng cho tài sản, c..
350,000 đ
: 350,000 đ
tuyển tập mẫu hợp đồng kinh tế thương mại dịch vụ mới nhất
      Để việc thực hiện và ký kết hợp đồng một cách thông suốt, tránh rủi ro về mặt pháp lý, vận dụng các mẫu hợp đồng soạn sẵn trong thương mại, dân sự và lao động một cách tiện lợi, nhanh chóng trong thực tế sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, tổ chức cũng như trong đời sống. Nhà xuất bản Lao động tổ chức thực hiện xuất bản cuốn sách: “”   Cuốn sách đã hệ thống đầy đủ..
325,000 đ
: 325,000 đ
những mẫu hợp đồng kinh tế mới nhất
Để giúp bạn đọc là công chức, viên chức, nhân viên, Cán bộ quản lý, nghiệp vụ kế toán....trong doanh nghiệp đơn vị hành chính sự nghiệp, cơ quan đảng và chính quyền địa phương và các cá nhân nắm được thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính, nhanh chóng soạn thảo được các loại văn bản: hành chính, tổ chức, công đoàn, kinh doanh, hộ tịch, lao động thương binh - xã hội, khiếu nại, tố cáo, đất đai, xây dựng, t..
350,000 đ
: 350,000 đ
Kinh doanh