DANH MỤC SÁCH
TƯ VẤN BÁN SÁCH


Hà Nội
0946 538 588


Sài Gòn
0963 948 145


Bán hàng toàn quốc

04.62.533.459

Mẫu Văn bản - Công văn - Tờ trình

Hiển thị: Danh sách / Bảng
Liệt kê:
Sắp xếp:
sách tuyển tập các mẫu diễn văn khai mạc bế mạc hội nghị
TUYỂN TẬP CÁC MẪU DIỄN VĂN KHAI MẠC BẾ MẠC HỘI NGHỊ TRONG CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH TỔ CHỨC KINH TẾ HƯỚNG DẪN THỂ THỨC TRÌNH BÀY VĂN BẢN VÀ CÁC MẪU VĂN BẢN MỚI NHẤT   Phần thứ nhất. Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính Phần thứ hai. Mẫu soạn thảo một số văn bản hành chính  trong các cơ quan, tổ chức Phần thứ ba. Các mẫu văn bản thường dùng trong tổ chức đoàn thể Phần t..
325,000 đ
: 325,000 đ
hướng dẫn kỹ năng soạn thảo văn bản mới nhất
HƯỚNG DẪN KỸ NĂNG SOẠN THẢO VĂN BẢN MỚI NHẤT   Vừa qua, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 01/2011/TT-BNV ngày 19-1-2011 Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản, sửa đổi bổ sung Thông tư 55/2005/TT-BNV, Bộ Nội vụ cũng ban hành Quyết định 1313/QĐ-BTC ngày 28-5-2012 Ban hành Quy chế công tác văn thư của Bộ Tài chính. Nhằm góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực của các thể loại văn bản, đồng thời giúp cho cán bộ l..
325,000 đ
: 325,000 đ
Hướng dẫn thực hiện công tác văn thư lưu trữ hành chính văn phòng
Nhằm góp phần nâng cao năng lực và hiệu quả của các loại hình văn bản, đồng thời giúp cho cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ quản lý đang làm việc tại các đơn vị, tổ chức và các doanh nghiệp hiểu rõ và thực hiện đúng thể thức và kỹ thuật trình bày các loại văn bản hành chính, văn phòng, tổ chức, công tác Đảng, đoàn thể, hợp đồng kinh tế, dân sự, lao động - thương binh - xa..
350,000 đ
: 350,000 đ
cẩm nang tổ chức hành chính kỹ thuật trình bày và các mẫu soạn thảo văn bản, mới nhất
soạn thảo văn bản, công tác tổ chức là những điều không thể thiếu trong công tác quản lý và vận hành công ty nhà sách pháp luật trân trong giới thiệu đến quý đọc giả "Cẩm Nang Tổ Chức Hành Chính Kỹ Thuật Trình Bày & Các Mẫu Soạn Thảo Văn Bản Dùng Cho Các Đơn Vị Cơ Sở"   1, CÔNG TÁC HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG 2, VĂN BẢN QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH 3, KỸ THUẬT SOẠN THẢO VĂN BẢN & NHỮNG MẪU VĂN BẢN, HỢP ..
385,000 đ
: 385,000 đ
Kinh doanh