DANH MỤC SÁCH
TƯ VẤN BÁN SÁCH


Hà Nội
0946 538 588


Sài Gòn
0963 948 145


Bán hàng toàn quốc

04.62.533.459

Kinh doanh

Hiển thị: Danh sách / Bảng
Liệt kê:
Sắp xếp:
bộ luật lao động chính sách tiền lương năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành
bộ luật lao động chính sách tiền lương năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất xuất bản tháng 1 năm 2014 Ngày 14-11-2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định 182/2013/NĐ-CP quy định từ ngày 1/1/2014 sẽ áp dụng mức lương tối thiểu vùng mới. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 31/12/2013, thay thế Nghị định 103/2012/NĐ-CP. Các văn bản mới quan trọng khác cũng đươc ban hành như: Nghị định 102/2013/NĐ-CP ngày 05-09-2013 Quy định tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; Nghị đị..
0 đ
: 0 đ
 Thông tư 193/2012/TT-BTC biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2013
Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 thay thế cho thông tư 157 Điều 1. Ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế Ban hành kèm theo Thông tư này: 1. Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục mặt hàng chịu thuế quy định tại phụ lục I. 2. Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế quy định tại phụ lục II. Điều 2. Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục mặt hàng chịu thuế 1. Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục mặt hàng chịu thuế quy định tại phụ lục I gồm mô tả hàng hoá (tên ..
0 đ
: 0 đ
biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2013
BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU NĂM 2013   CẬP NHẬT ĐẦY ĐỦ CÁC THÔNG TƯ, NGHỊ ĐỊNH HƯỚNG DẪN VỀ THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ĐẾN NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2013 sách biểu thuế xuất nhập khẩu 2013, cập nhật đầy đủ các loại thuế và tiến độ giảm thuế cho hàng hóa nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu, cắt giảm thuế nhập khẩu theo lộ trình cam kết, biểu thuế ưu đãi eu và biểu thuế xuất nhập khẩu 2015 - BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ỨU ĐÃI 2013 - MFN nhà xuất bản tài chính phát hành biểu thuế xuất nhập khẩu theo thông tư số..
350,000 đ
: 350,000 đ
biểu thuế xuất nhập khẩu 2013 bộ tài chính
BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2013 nhà xuất bản tài chính phát hành biểu thuế xuất nhập khẩu 2015 theo thông tư số 166/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN-Trung Quốc giai đoạn 2015-2018. sách biểu thuế nhập khẩu 2015 cập nhật Thông tư số 165/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN giai đ..
350,000 đ
: 350,000 đ
bộ luật lao động song ngữ 2013, anh việt
   Ngày 8 và  10 tháng 5 năm 2013.Chính phủ đã ban hành 5 nghị định mới hướng dẫn thi hành BỘ LUẬT LAO ĐỘNG được quốc hội thông qua tháng 6 năm 2012.5 nghị định đó là: Nghị định 41/2013/NĐ-CP ngày 8-5-2013 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Điều 220 của Bộ Luật lao động về Danh mục đơn vị sử dụng lao động không được đình công và giải quyết yêu cầu của tập thể lao động ở đơn vị sử dụng lao động không được đình công. - nxb lao động xuất bản bộ luật lao động năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất - ..
350,000 đ
: 350,000 đ
Kinh doanh