DANH MỤC SÁCH
TƯ VẤN BÁN SÁCH


Hà Nội
0946 538 588


Sài Gòn
0963 948 145


Bán hàng toàn quốc

04.62.533.459

Kê khai nộp quyết toán thuế

Hiển thị: Danh sách / Bảng
Liệt kê:
Sắp xếp:
Hướng Dẫn Kê Khai Nộp thuế và Quyết Toán Thuế năm 2012
Chính Sách Thuế Mới 2012 - Hướng Dẫn Kê Khai Nộp, Quyết Toán Thuế Hướng dẫn kê khai thuế TNDN, TNCN, GTGT, 60/2012/NĐ-CP, thu nhập doanh nghiệp, giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân Ngày 27/7/2012, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 123/2012/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008, Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày 27..
398,000 đ
: 398,000 đ
luật quản lý thuế song ngữ anh việt 2013
CHÍNH SÁCH THUẾ 2013 NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH  CÁC CHUẨN MỰC NGHỀ NGHIỆP KẾ TOÁN  HỎI ĐÁP TÌNH HUỐNG THUẾ TRONG THỰC TẾ LUẬT QUẢN LÝ THUẾ, LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN SỬA ĐỔI BỔ SUNG TẠI KỲ HỌP THỨ 4 QUỐC HỘI KHÓA 13 (song ngữ Việt - Anh)   Bộ tư liệu với một số nội dung chính như sau: - Luật sửa đổi, bổ sung  thuế thu nhập cá nhân được quốc hội thông qua ngày 22-11..
398,000 đ
: 398,000 đ
 luật thuế thu nhập cá nhân năm 2013, sửa đổi bổ sung
  Qua 4 năm thực hiện cùng với quá trình vận hành của nền kinh tế, trước xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, Luật Quản lý thuế hiện hành đã bộc lộ nhiều hạn chế. Vì vậy ngày 20/11/2012, Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ tư đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý Thuế. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý Thuế liên quan đến 3 nhóm vấn đề :  I. Nhóm vấn đề hành ch..
325,000 đ
: 325,000 đ
Kinh doanh