DANH MỤC SÁCH
TƯ VẤN BÁN SÁCH


Hà Nội
0946 538 588


Sài Gòn
0963 948 145


Bán hàng toàn quốc

04.62.533.459

Bộ luật hình sự sửa đổi bổ sung

Bộ luật hình sự năm 2013 được nhà xuất bản hồng đức xuất bản, sách bộ luật hình sự năm 2013 được cập nhật bổ sung các thông tư nghị định mới nhất đến hết ngày 01-07-2013, cuốn sách Bộ luật hình sự năm 2013 được nhà sách pháp luật miễn phí vận chuyển tận nơi cho quý vị

Hiển thị: Danh sách / Bảng
Liệt kê:
Sắp xếp:
Bình luận khoa học bộ luật hình sự 2013, blkh bộ luật hs năm 2013
BÌNH LUẬN KHOA HỌC BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2013 Bình luận khoa học bộ luật hình sự 2013 của tác giả trần minh hưởng biên soạn, nội dung cuốn sách Bình luận khoa học bộ luật hình sự 2013 được sửa đổi bổ sung theo các văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất   Sách bình luận khoa học bộ luật hình sự 2013 gồm các nội dung sau:   Quyển 1: Chương 1: Điều khoản cơ bản Chương 2: Hiệu lực bộ luật hình sự C..
398,000 đ
: 398,000 đ
bộ luật hình sự sửa đổi bổ sung mới nhất
SÁCH BỘ LUẬT HÌNH SỰ SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỚI NHẤT GỒM CÁC PHẦN SAU   Phần 1: a. BỘ LUẬT HÌNH SỰ b. CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN PHẦN 2: a. BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ b. CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN PHẦN 3: a. PHÁP LỆNH TỔ CHỨC ĐIỀU TRA HÌNH SỰ b. CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN PHẦN 4: - nxb lao động xuất bản bộ luật lao động năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành m..
350,000 đ
: 350,000 đ
Bình luận khoa học luật thi hành án hình sự sửa đổ bổ sung
Để tuyên truyền, phổ biến pháp luật, góp phần nâng cao ý thức pháp luật của công dân, TS Trần Minh Hưởng cùng tập thể tác giả đã biên soạn cuốn sách "Bình luận khoa học luật thi hành án hình sự và các quy định mới nhất về thi hành án hình sự". Cuốn sách được trình bày dưới dạng chuyên khảo, với 5 phần chính: Phần 1: Luật thi hành án hình sự Phần 2: Các quy định về trách..
298,000 đ
: 298,000 đ
Bình luận khoa học bộ luật tố tụng hình sự sửa đổi bổ sung, mới nhất
BÌNH LUẬN KHOA HỌC BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỚI NHẤT CỦA NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   Phần thứ nhất: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG - Chương 1: Nhiệm vụ và hiệu lực của bộ luật tố tụng hình sự - Chương 2: Những nguyên tắc cơ bản - Chương 3: Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng và việc thay đổi người tiến hành tố tụng - Chương 4: Người tham gia tố tụng ..
350,000 đ
: 350,000 đ
bình luận khoa học bộ luật tố tụng dân sự, mới nhất
BÌNH LUẬN KHOA HỌC BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SƯ ngày 29/3/2011, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII đã thông qua Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự nhằm tiếp tục từng bước hoàn thiện một cách căn bản hệ thống pháp luật tố tụng dân sự nói chung và Bộ luật Tố tụng dân sự nói riêng; đảm bảo ngày càng tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của cơ q..
325,000 đ
: 325,000 đ
bình luận khoa học bộ luật dân sự 2013
bình luận khoa học bộ luật dân sự 2013   bộ sách bình luận khoa học bộ luật dân sự 2013 do nhà xuất bản chính trị quốc gia xuất bản bao gồm 3 tập, sau đây chúng tôi xin trích mục lục của tập 3 cuốn sách bình luận khoa học bộ luật dân sự 2013 nội dung bình luận khoa học bộ luật dân sự 2013 tập 3 gồm 4 phần chính - bình luận khoa học bộ luật dân sự 2013 phần Thừa kế  - bình luận khoa học bộ luật dân..
675,000 đ
: 675,000 đ
bình luận luật đặc xá năm 2013
bình luận luật đặc xá năm 2013 bình luận luật đặc xá năm 2013 do nxb tư pháp phát hành, cuốn sách bình luận luật đặc xá năm 2013 do Thiếu tướng, GS.TS. Nguyễn Ngọc Anh, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Công an, thành viên Ban soạn thảo, Tổ trưởng Tổ biên tập dự án Luật Đặc xá (Chủ biên); Thượng tá, TS. Phạm Xuân Định, Phó trưởng phòng Quản lý nghiên cứu khoa học, Học viện Cảnh sát nhân dân, ThS. Nguyễn Thị Thu Hương, Giảng vi..
0 đ
: 0 đ
kỹ năng nghiên cứu hồ sơ vụ án dân sự
kỹ năng nghiên cứu hồ sơ vụ án dân sự kỹ năng nghiên cứu hồ sơ vụ án dân sự là một hoạt động thường xuyên và quan trọng trong quá trình giải quyết vụ án dán sự của Thẩm phán, Hội thẩm và trong quá trình tham gia tố tụng của dân sự của Kiểm sát viên, Luật sư. Thực tiễn cho thấy chất lượng kỹ năng nghiên cứu hồ sơ vụ án dân sự có ảnh hưởng nhất định đến chất lượng giải quyết vụ án dân sự. Theo đó n..
325,000 đ
: 325,000 đ
Hệ Thống Pháp Luật Hình Sự Việt Nam,  Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Hình Sự Năm 2012
Hệ Thống Pháp Luật Hình Sự Việt Nam - Tập 1: Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Hình Sự Năm 2012 Pháp Luật Hình sự là một công cụ sắc bén, hữu hiệu của Nhà nước để đấu tranh phòng và chống tội phạm, góp phần đắc lực vào việc bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc Việt Nam XHCN, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân, đảm bảo giữ v..
398,000 đ
: 398,000 đ
Hệ Thống Pháp Luật Hình Sự Việt Nam bộ luật hình sự sữa đổi bổ sung mới nhất
Nhằm góp phần tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao ý thức pháp luật của mọi công dân và góp phần vào việc nâng cao hiệu quả áp dụng pháp Luật Hình sự, TS. Trần Minh Hưởng cùng với tập thể tác giả là các phó giáo sư, tiến sĩ, các giảng viên Học viện Cảnh sát nhân dân đã biên soạn cuốn sách "Hệ Thống Pháp Luật Hình Sự Việt Nam - Tập 2: Những Quy Định Mới Nhất Hướng Dẫn Thực Hiện Bộ Luật Hình Sự (Đã Được S..
350,000 đ
: 350,000 đ
Kinh doanh