DANH MỤC SÁCH
TƯ VẤN BÁN SÁCH


Hà Nội
0946 538 588


Sài Gòn
0963 948 145


Bán hàng toàn quốc

04.62.533.459

Luật đất đai 2013

Hiển thị: Danh sách / Bảng
Liệt kê:
Sắp xếp:
sách luật đất đai năm 2013, sửa đổi bổ sung
Phần thứ nhất. Luật Đất đai, Luật Nhà ở (đã được sửa đổi, bổ sung); Phần thứ hai. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở; Phần thứ ba. Quy định mới về thuế đất; Phần thứ tư. Thu tiền sử dụng đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; Phần thứ năm. Quy định mới về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Phần thứ sáu. Xử phạt vi phạm hành chính về đất..
325,000 đ
: 325,000 đ
Kinh doanh