DANH MỤC SÁCH
TƯ VẤN BÁN SÁCH


Hà Nội
0946 538 588


Sài Gòn
0963 948 145


Bán hàng toàn quốc

04.62.533.459

sách pháp luật

Các danh mục con

Hiển thị: Danh sách / Bảng
Liệt kê:
Sắp xếp:
LUẬT CÁN BỘ CÔNG CHỨC 2013
LUẬT CÁN BỘ CÔNG CHỨC 2013 | LUẬT VIÊN CHỨC NĂM 2013 Cán bộ, công chức, viên chức luôn được sự quan tâm của Nhà nước và xã hội . Các hệ thống văn bản pháp luật có liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức cũng đang ngày càng được bổ sung và hoàn thiện. Vừa qua, nhiều văn bản mới ban hành như: ;Thông Tư số 05/2012/TT-BNV ngày 24-10-2012 Sửa đổi Thông tư số 13/2010/TT-BNV quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ;Nghị Định Số 41/2012/NĐ-CP ngày 8-5-2012 Quy định về vị trí việc làm tron..
325,000 đ
: 325,000 đ
luật xử lý vi phạm hành chính áp dụng 19 - 07 - 13
luật xử lý vi phạm hành chính áp dụng 19 - 07 - 13 luật xử lý vi phạm hành chính áp dụng 19 - 07 - 13 đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20-6-2012. Đây là văn bản pháp luật quan trọng có tác động sâu rộng đối với toàn xã hội. Luật này có hiệu lực thi hành từ 1-7-2013. Chính phủ đã ban hành Nghị định số 81/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính. Nghị định gồm 3 chương, 34 điều quy định chi tiết về xử phạt hành chính và áp dụng các biện pháp xử lý hành chính; quản lý nhà..
325,000 đ
: 325,000 đ
luật quản lý thuế năm 2013
PHẦN I: HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT QUẢN LÝ THUẾ.             PHẦN II: HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MIỄN, GIẢM, GIA HẠN VÀ CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI CỦA NHÀ NƯỚC NHẰM THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO SẢN XUẤT KINH DOANH.             PHẦN III: QUY TRÌNH QUẢN LÝ NỢ THUẾ VÀ QUY TRÌNH HOÀN THUẾ.            PHẦN IV: QUY ĐỊNH VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU, CHỐNG THẤT THU, GIẢM VÀ XỬ LÝ NỢ ĐỌNG THUẾ.           PHẦN V: QUY..
325,000 đ
: 325,000 đ
bộ luật tố tụng dân sự 2013
bộ luật tố tụng dân sự 2013 sách bộ luật tố tụng dân sự 2013 phát hành tháng 9 năm 2013, bộ luật tố tụng dân sự 2013 được nhà xuất bản hồng đực xuất bản bao gồm các nội dung sau bộ luật tố tụng dân sự số 24/2004/QH11 NGÀY 15-6-2004 CỦA Quốc HỌI (Đã được sửa đổi, bố sung năm 2011) Phần thứ nhất. Những quy định chung Phần thứ hai. Thủ tục giải quyết vụ án tại tòa án cấp sơ thẩm Phần thứ ba. Thủ tục giải quyết vụ án tại tòa án cấp phúc thẩm Phần thứ tư. Thủ tục xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật Phần thứ ..
0 đ
: 0 đ
luật bảo hiểm xã hội năm 2013
 Tra cứu LUẬT BẢO HIỂM & CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT BẢO HIỂM XÃ HỘI – BẢO HIỂM Y TẾ - BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP Ngày 18/10/2012 Lao động Thương binh Xã Hội đã ban hành Thông tư số 23/2012/TT-BLĐTBXH về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH ngày 23/09/2008 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007 về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm..
325,000 đ
: 325,000 đ
luật công đoàn việt nam sửa đổi bổ sung
luật công đoàn việt nam sửa đổi bổ sung sách luật công đoàn việt nam sửa đổi bổ sung do nxb lao động xã hội xuất bản, luật công đoàn việt nam sửa đổi bổ sung áp dụng năm 2013 gồm các nội dung sau sau đây chúng tôi xin trích một đoạn trong cuốn sách luật công đoàn việt nam sửa đổi bổ sung Điều 1. Công đoàn   Công đoàn là tổ chức chinh trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, là thành viên trong hệ thông chính trị của xã hội Việt Nam, dưới sự lãnh đạo..
325,000 đ
: 325,000 đ
luật xử lý vi phạm chính năm 2013
LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2013 HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG CÁC LĨNH VỰC Được quốc hội khóa 13 thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2012 Phần thứ nhất. Luật xử lý vi phạm hành chính 2013. Phần thứ hai. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ lợi ích người tiêu dùng. Phần thứ ba. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch, thể dục, thể thao. Phần thứ tư. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, khám chữa bệnh, bảo h..
0 đ
: 0 đ
luật khiếu nại mới nhất, luật tố cáo mới nhất
LUẬT KHIẾU NẠI, LUẬT TỐ CÁO, LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH    NGHỊ ĐỊNH SỐ 75/2012/NĐ-CP NGÀY 03-10-2012 CỦA CHÍNH PHỦ Về về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại. QUYẾT ĐỊNH SỐ 2189/QĐ-TTCP NGÀY 04-09-2012 CỦA THANH TRA CHÍNH PHỦ Về việc ban hành mẫu văn bản trong hoạt động rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài.… Nhằm giúp các cơ quan, đơn vị, cá nhân, ... đang làm công tác thanh tra và giải quyết khiếu nại tố cáo nắm bắt được những cơ chế, chính sách cũng như những quy định pháp luật hiện ..
325,000 đ
: 325,000 đ
sách luật công đoàn năm 2013
Ngày 18 tháng 6 năm 2012 tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII đã thông qua Bộ luật lao động và Luật công đoàn. Bộ luật lao động đã sửa đổi nhiều nội dung quan trọng, bảo đảm quyền lợi người lao động như: Lao động nữ nghỉ thai sản 6 tháng; số giờ làm thêm trong năm không quá 200 giờ (trường hợp đặc biệt không quá 300 giờ). Ngày 20 tháng 6, Quốc hội cũng thông qua Luật công đoàn (sửa đổi). Luật Công đoàn (sửa đổi) là cơ sở pháp lý quan trọng cho hoạt động công đoàn, khẳng định địa vị pháp lý, vai trò của ..
325,000 đ
: 325,000 đ
hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật điện năm 2013, mới nhất
HỆ THỐNG CÁC TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT ĐIỆN NĂM 2013 MỚI NHẤT phần 1: Tiêu chuẩn chống sét TIÊU CHUẨN VIỆT NAM 8097-1 : 2010  BỘ CHỐNG SÉT - PHẦN 1: BỘ CHỐNG SÉT CÓ KHE HỞ KIỂU ĐIỆN TRỞ PHI TUYẾN DÙNG CHO HỆ THỐNG ĐIỆN XOAY CHIỀU Phần 2: Tiêu chuẩn lắp đặt điện TIÊU CHUẨN VIỆT NAM 7997 : 2009  CÁP ĐIỆN LỰC ĐI NGẦM TRONG ĐẤT - PHƯƠNG PHÁP LẮP ĐẶT TIÊU CHUẨN VIỆT NAM 8781:2011   MÔ ĐUN LED DÙNG CHO CHIẾU SÁNG THÔNG DỤNG - QUI ĐỊNH VỀ AN TOÀN.-4. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM 7447-4-43 : 2010  HỆ THỐNG LẮP ĐẶT ĐIỆN HẠ ÁP..
325,000 đ
: 325,000 đ
Luật điện lực năm 2013, sửa đổi bổ sung
Thông tư liên tịch 160/2012/TTLT-BTC-BCT ngày 01-10-2012 Quy định việc thu, nộp, quản lý, sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực điện lực, Thông tư 17/2012/TT-BCT ngày 29-06-2012 Quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện.  Để quý cơ quan doanh nghiệp ngành điện và các đơn vị liên quan có được những tài liệu mới nhất  trong lĩnh vực điện. Nhà xuất bản Lao Động cho biên tập & phát hành cuốn sách: LUẬT ĐIỆN LỰC & HỆ THỐNG CÁC TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT ĐIỆN MỚI NHẤT Nội dung cuốn 2 sách bao gồm những nội du..
325,000 đ
: 325,000 đ
LUẬT PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2013
  Giá bìa : 325,000đ Nội dung cuốn sách luật phong chống tham nhũng như sau:  Phần 1. Luật phòng chống tham nhũng và văn bản hướng dẫn thi hành Phần 2. Chiến lược quốc gia và quy chế phối hợp thực hiện công ước của liên hợp quốc về chống tham nhũng Phần 3. Quy định mới về minh bạch tài sản, thu nhập và phòng chống tham nhũng, lãng phí đối với cán bộ công chức Phần 4. Quy định mới nhất về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí trong các cơ quan, bộ, ngành Phần 5. Chế độ khen thưởng, phụ cấp trách nhiệm..
325,000 đ
: 325,000 đ
luật hợp tác xã 2013, sách luật htx năm 2013
  LUẬT HỢP TÁC XÃ NĂM 2013 CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ VÀ NHỮNG QUYỀN LỢI NGHĨA VỤ CỦA XÃ VIÊN   Ngày 20/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Hợp tác xã (sửa đổi). Luật được ban hành  theo hướng hợp tác xã có quyền cung ứng, tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ, việc làm ra thị trường, nhưng phải bảo đảm hoàn thành cam kết nghĩa vụ đối với thành viên... Khoản 3 và 4 Điều 8 đã được Quốc hội thông qua quy định về quyền của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nêu rõ: “Tiến hành các hoạt động sản xuất, kinh doa..
325,000 đ
: 325,000 đ
luật luật sư sửa đổi bổ sung năm 2013
LUẬT LUẬT SƯ NĂM 2013 VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH Cuốn sách bao gồm những nội dung chính sau:   Phần thứ nhất. Luật luật sư và văn bản hướng dẫn thi hành Phần thứ hai. Quy tắc đạo đức, ứng xử nghề nghiệp & chiến lược phát triển luật sư Việt Nam Phần thứ ba. Quy chế quản lý & sử dụng thẻ luật sư Phần thứ tư. Quy định về tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý Phần thứ năm. Quy định về chính sách dành cho luật sư & quản lý tài chính trong hoạt động hành nghề luật sư Phần thứ sáu. Luật liên quan ..
325,000 đ
: 325,000 đ
Kinh doanh