DANH MỤC SÁCH
TƯ VẤN BÁN SÁCH


Hà Nội
0946 538 588


Sài Gòn
0963 948 145


Bán hàng toàn quốc

04.62.533.459

sách kế toán hành chính sự nghiệp

Hiển thị: Danh sách / Bảng
Liệt kê:
Sắp xếp:
Hướng dẫn thực hành thuế và kế toán thuế năm 2012
Trên cơ sở chuẩn mực kế toán, các Thông tư hướng dẫn kế toán thực hiện chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp, các Thông tư hướng dẫn bổ sung, sửa đổi chế độ kế toán doanh nghiệp và các chính sách tài chính, thuế theo quy định hiện hành, để giúp cho bạn đọc nắm vững và thực hiện tốt pháp luật hiện hành về các loại thuế và kế toán thuế chi tiết theo 2 loại: Doanh nghiệp áp dụng chế độ kế toán doanh nghi..
350,000 đ
: 350,000 đ
Hướng dẫn thực hành chế độ kế toán hành chính sự nghiệp, bài tập và lập báo cáo tài chính
Hướng Dẫn Thực Hành Chế Độ Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp - Bài Tập Và Lập Báo Cáo Tài Chính Nội dung gồm có 6 phần: Phần I: Hệ thống chứng từ kế toán Phần II: Hệ thống tài khoản kế toán và kế toán các phần hành     Chương 1: Kế toán vốn bằng tiền     Chương 2: Kế toán nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ và sản phẩm, hàng hóa     Chương 3: Kế toán tài s..
298,000 đ
: 298,000 đ
sách chế độ kế toán hành chính sự nghiệp
CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP Phần I: Hệ thống chứng từ kế toán hcsn Phần II: Hệ thống tài khoản kế toán Phần III: Hệ thống sổ kế toán Phần IV: Hệ thống báo cáo tài chính hành chính sự nghiệp Phần V: Sơ đồ kế toán chủ yếu ..
325,000 đ
: 325,000 đ
Kinh doanh