DANH MỤC SÁCH
TƯ VẤN BÁN SÁCH


Hà Nội
0946 538 588


Sài Gòn
0963 948 145


Bán hàng toàn quốc

04.62.533.459

sách kế toán doanh nghiệp

Hiển thị: Danh sách / Bảng
Liệt kê:
Sắp xếp:
Hướng dẫn thực hành thuế và kế toán thuế năm 2012
Trên cơ sở chuẩn mực kế toán, các Thông tư hướng dẫn kế toán thực hiện chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp, các Thông tư hướng dẫn bổ sung, sửa đổi chế độ kế toán doanh nghiệp và các chính sách tài chính, thuế theo quy định hiện hành, để giúp cho bạn đọc nắm vững và thực hiện tốt pháp luật hiện hành về các loại thuế và kế toán thuế chi tiết theo 2 loại: Doanh nghiệp áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC và doanh nghiệp áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa ban hành theo Quyết định số 48..
350,000 đ
: 350,000 đ
 Phương pháp hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh torng kế toán doanh nghiệp năm 2013
NHÀ SÁCH PHÁP LUẬT GIỚI THIỆU:  Phương pháp hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh torng kế toán doanh nghiệp năm 2013 ..
325,000 đ
: 325,000 đ
hướng dẫn phương pháp lập báo cáo tài chính, Hướng dẫn thực hành kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa
Nhằm giúp các nhà quản lý, kế toán trưởng, nhân viên kế toán tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc mọi thành phần kinh tế, sinh viên và những người quan tâm đến kế toán thực hiện đúng luật kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa, chuẩn mực kế toán, các quy định mới nhất về chính sách thuế, Tiến sĩ Hà Thị Ngọc Hà, Vụ phó Vụ chế độ kế toán đã biên soạn cuốn sách " Hướng dẫn thực hành kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa, hướng dẫn ghi sổ kế toán theo các hình thức kế toán, bài tập và phương pháp lập báo cáo tài chính " Nội dung cuốn sách gồ..
298,000 đ
: 298,000 đ
Hướng Dẫn Thực Hành Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp, Bài Tập Và Phương Pháp Lập Báo Cáo Tài Chính theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC
Hướng Dẫn Thực Hành Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp - Hướng Dẫn Ghi Sổ Kế Toán Theo Các Hình Thức Kế Toán, Bài Tập Và Phương Pháp Lập Báo Cáo Tài Chính theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC Trong những năm vừa qua, các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế xuất nhập khẩu,... chính sách tài chính, pháp luât về bảo hiểm bảo hiểm, đặc biệt là tỷ lệ tính trích các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế có nhiều bổ sung, sửa đổi. Trên cơ sở Chế độ kế toán doanh nghiệp, các chuẩn mực kế toán, ..
350,000 đ
: 350,000 đ
chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ năm 2013
 CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ đã sửa đổi, bổ sung theo Thông tư 138/2011/TT-BTC của Bộ Tài Chính Nội dung cuốn sách gồm có 6 phần và phụ lục sau: Phần thứ nhất. Quy định chung; Phần thứ hai. Hệ thống tài khoản kế toán; Phần thứ ba. Hệ thống báo cáo tài chính; Phần thứ tư. Chế độ chứng từ kế toán; Phần thứ năm. Chế độ sổ kế toán; Phần phụ lục. Quy định mới nhất về thuế và các chính sách ưu đãi phát triển doanh nghiệp. Cuốn sách trình bày cụ thể, chi tiết nội dung và phương pháp kế to..
325,000 đ
: 325,000 đ
sách hệ thống 26 chuẩn mực kế toán việt nam
CM số 01: Chuẩn mực chung; CM số 02: Hàng tồn kho; CM số 03: Tài sản cố định hữu hình; CM số 04: Tài sản cố định vô hình; CM số 05: Bất động sản đầu tư; CM số 06: Thuê tài sản; CM số 07: Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết; CM số 08: Thông tin tài chính về những khoản vốn góp liên doanh; CM số 10: Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái; CM số 11: Hợp nhất kinh doanh; CM số 14: Doanh thu và thu nhập khác; CM số 15: Hợp đồng xây dựng; CM số 16: Chi phí đi vay; CM số 17: Thuế thu nh..
325,000 đ
: 325,000 đ
hướng dẫn hạch toán kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ
HƯỚNG DẪN HẠC TOÁN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ Nhằm giúp các nhà quản lý, kế toán trưởng, cán bộ, nhân viên kế toán tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc mọi thành phần kinh tế, sinh viên và những người quan tâm đến kế toán thực hiện đúng luật kế toán, chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa được ban hành theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006, Thông tư số 206/2009/TT-BTC ngày 27/10/2009 và Thông tư số 138/2011/TT-BTC ngày 04/10/2011 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa ban hành theo..
298,000 đ
: 298,000 đ
hệ thống tài khoản kế toán năm 2013
CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN QUYỂN 1 HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN NĂM 2013 PHÁT HÀNH NĂM 2013 Cập nhật các thông tư mới nhất đến ngày 01-01-2013 - Thông tư số 106/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 - Thông tư số 206/2009/TT-BTC ngày 27/10/2009 - Thông tư số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp bao gồm các tài khoản cấp 1, tài khoản cấp 2, tài khoản trong bảng cân đối kế toán và tài khoản ngoài bảng cân đối kế toán theo quy định trong chế độ này. Các doanh nghiệp, công ty, tổng công ty căn cứ vào hệ thố..
185,000 đ
: 185,000 đ
chế độ kế toán doanh nghiệp quyển 2 năm 2013
Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp - Quyển 2: Báo Cáo Tài Chính, Chứng Từ Và Ghi Sổ Kế Toán, Sơ Đồ Kế Toán Ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20-03-2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính Đã sửa đổi bổ sung theo thông tư mới nhất của Bộ trưởng Bộ Tài Chính đến ngày 01-01-2013 Quyển 2: Báo cáo tài chính, chứng từ, sổ kế toán và sơ đồ kế toán chủ yếu: Giới thiệu và hướng dẫn cách lập báo cáo tài chính, hệ thống chứng từ kế toán, chế độ sổ kế toán. Mục lục: Lời nói đầu Phần thứ hai - Hệ thống báo cáo tài chính Quy định ..
185,000 đ
: 185,000 đ
chế độ kế toán doanh nghiệp năm 2013, theo QĐ 15/2006/QĐ-BTC
BỘ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP BAN HÀNH THEO QĐ SỐ 15/2006/QĐ-BTC xuất bản năm 2013 Quyển 1: HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN (GIÁ 185.000 đồng/quyển) Quy định chung Danh mục hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp Giải thích nội dung, kết cấu và phương pháp ghi chép tài khoản kế toán - Loại tài khoản 1: Tài khoản ngắn hạn - Loại tài khoản 2: Tài khoản dài hạn - Loại tài khoản 3: Nợ phải trả - Loại tài khoản 4: Vốn chủ sở hữu - Loại tài khoản 5: Doanh thu - Loại tài khoản 6: Chi phí sản xuất, kinh doanh - Loại tài ..
370,000 đ
: 370,000 đ
Chế độ kế toán áp dụng cho đơn vị chủ đầu tư trong các đơn vị hành chính sự nghiệp năm 2013
SÁCH CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG CHO ĐƠN VỊ CHỦ ĐẦU TƯ TRONG CÁC ĐPN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP NĂM 2013, MỚI NHẤT Ngày 15 tháng 11 năm 2012 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 195/2012/TT-BTC về hướng dẫn kế toán áp dụng cho Đơn vị Chủ đầu tư, thay thế Quyết định 214/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính, nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 12/2009/NĐ-CP và Nghị định số 83/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Trên cơ sở Thông tư 195/2012/TT-BTC nói trên, nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý của các đơn vị chủ đầu tư có thành lập..
298,000 đ
: 298,000 đ
chế độ kế toán áp dụng cho đơn vị chủ đầu tư trong các doanh nghiệp 2013
CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG CHO ĐƠN VỊ CHỦ ĐẦU TƯ TRONG DOANH NGHIỆP NĂM 2013   Phần thứ nhất - Những nội dung chính của Thông tư số 195/2012/TT-BTC Phần thứ hai - Hệ thống tài khoản kế toán và quy định về nội dung, kết cấu và phương pháp ghi chép tài khoản kế toán - Hệ thống Tài khoản kế toán áp dụng cho Ban quản lý dự án      - Nội dung, kết cấu và phương pháp ghi chép tài khoản kế toán Phần thứ ba - Hệ thống biểu mẫu chứng từ kế toán và quy định về phương pháp lập chứng từ kế toán - Danh mụ..
298,000 đ
: 298,000 đ
Kinh doanh