DANH MỤC SÁCH
TƯ VẤN BÁN SÁCH


Hà Nội
0946 538 588


Sài Gòn
0963 948 145


Bán hàng toàn quốc

04.62.533.459

sách kế toán tài chính

Các danh mục con

Hiển thị: Danh sách / Bảng
Liệt kê:
Sắp xếp:
Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước năm 2013, mới nhất
HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐÃ SỬA ĐỔI BỔ SUNG ÁP DỤNG THÁNG 3 NĂM 2013   Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước đóng vai trò rất quan trọng trong việc quản lý ngân sách của một quốc gia. Bởi đây là hệ thống cung cấp thông tin cho công tác lập dự toán ngân sách nhà nước; điều hành, quản lý, kiểm soát ngân sách; cung cấp thông tin cần thiết cho việc ra các quyết định nhằm phát triển kinh tế – xã hội. V..
325,000 đ
: 325,000 đ
tài liệu bồi dưỡng kế toán trưởng doanh nghiệp năm 2013, mới nhất
nhà sách pháp luật trân trong giới thiệu Tài liệu bồi dưỡng kế toán trưởng doanh nghiệp hướng dẫn thực hiện việc tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng. Theo đó người muốn được bổ nhiệm hoặc thuê làm kế toán trưởng phải được đào tạo và được cấp Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng. Việc bồi dưỡng phải thực hiện theo Tài liệu bồi dưỡng kế toán trưởng do Bộ Tài chính biên..
298,000 đ
: 298,000 đ
kế toán trưởng đơn vị hành chính sự nghiệp năm 2013
Thông tư số 217/2012/TT-BTC ngày 17-12-2012 của Bộ Tài chính về việc quy định sửa đổi, bổ sung Mục lục ngân sách Nhà nước; Thông tư số 110/2012/TT-BTC ngày 3-7-2012 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung về Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước… Việc thống kê những tình huống thường xảy ra trong công tác kế toán của các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp sẽ giúp các nhà quản lý, đội ngũ cán bộ làm kế toán thuận lợi hơn k..
325,000 đ
: 325,000 đ
sách chế độ kế toán chủ đầu tư năm 2013
sách gồm:       Những nội dung chính của thông tư số 195/2012/TT-BTC     Các nội dung cơ bản trong công tác kế toán đơn vị chủ đầu tư - Hệ thống tài khoản kế toán và nội dung, kết cấu và phương pháp ghi chép tài khoản kế toán và nội dung, kết cấu và phương pháp ghi chép tài khoản kế toán     Hệ thống chứng từ kế toán và quy định về phương pha..
325,000 đ
: 325,000 đ
 Phương pháp hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh torng kế toán doanh nghiệp năm 2013
NHÀ SÁCH PHÁP LUẬT GIỚI THIỆU:  Phương pháp hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh torng kế toán doanh nghiệp năm 2013 ..
325,000 đ
: 325,000 đ
Kinh doanh